PCI 1992 The Leader of Copy Machine...

ติดต่อเรา

สนใจเครื่องถ่ายเอกสาร หรือปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเลย !

สนใจข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา


บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด

เลขที่ 711 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2641-6021-2, 0-2641-7621 แฟกซ์. 0-2641-7622, 0-2247-5239

อีเมลล์: pci1992.sales@gmail.com

ระบบ Paperless โทร. 085-111-0242 ระบบ Paperless อีเมลล์: pci1992.paperless@gmail.com

PCI (1992) Co.,Ltd.

711 Asoke Dindaeng Rd., Dindaeng Bangkok 10400, Thailand

Tel. 0-2641-6021-2, 0-2641-7621 Fax. 0-2641-7622, 0-2247-5239

Email : pci1992.sales@gmail.com

Paperless Solution Tel. 085-111-0242

Paperless Solution email : pci1992.paperless@gmail.com