ชื่อรุ่น : IR2010
คุณสมบัติเครื่อง :

     - ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ / ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
     - Copy - Print - Scan - Fax
     - รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย
     - เชื่อมต่อแบบ Ethernet TCP/IP
     - รองรับการใช้งานสูงสุดกระดาษขนาด A3
     - ย่อ - ขยาย / 50 - 200%
     - พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
     - Built-in finishing options


Resolution :

     Scanning : 600x600 DPI
     Copying : 1200x600 DPI
     Printing : 1200x600 DPI