ชื่อรุ่น : Color imageRUNNER C3080
คุณสมบัติเครื่อง :

     - ถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ / ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
     - ถ่ายเอกสาร สี / ความเร็ว 28 แผ่นต่อนาที
     - Copy - Print - Scan - Fax
     - รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย
     - เชื่อมต่อแบบ Ethernet TCP/IP, USB 2.0
     - รองรับการใช้งานสูงสุดกระดาษขนาด A3
     - ย่อ - ขยาย / 25 - 400%
     - พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ


Resolution :

     Scanning : 600x600 DPI
     Copying : 600x600 DPI
     Printing : 1200x1200 DPI