ชื่อรุ่น : imageRUNNER 3300
คุณสมบัติเครื่อง :

     - ถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ / ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
     - Copy - Print - Scan - Fax
     - รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย
     - เชื่อมต่อแบบ Ethernet TCP/IP, IEEE 1284 (Parallel)
     - รองรับการใช้งานสูงสุดกระดาษขนาด A3
     - ย่อ - ขยาย / 25 - 800%
     - พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ


Resolution :

     Scanning : 600x600 DPI
     Copying : 1200x600 DPI
     Printing : 2400x600 DPI