ชื่อรุ่น : Color imageRUNNER C3480
คุณสมบัติเครื่อง :

     - ถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ / ความเร็ว 34 แผ่นต่อนาที
     - ถ่ายเอกสาร สี / ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
     - Copy - Print - Scan - Fax
     - รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย
     - เชื่อมต่อแบบ Ethernet TCP/IP
     - รองรับการใช้งานสูงสุดกระดาษขนาด Letter, Letter-R
     - ย่อ - ขยาย / 25 - 400%
     - พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ


Resolution :

     Scanning : 600x600 DPI
     Copying : 600x600 DPI
     Printing : 2400x600 DPI