ชื่อรุ่น : Avision AV320D2 Plus
คุณสมบัติเครื่อง :

     - สแกนแบบสี 40 แผ่นต่อนาทีที่ความละเอียด 300 dpi
     - สแกนแบบขาว - ดำ 60 แผ่นต่อนาที ที่ความละเอียด 300 dpi
     - รองรับกระดาษ ขนาด A3/Letter
     - เชื่อมต่อแบบ High Speed USB 2.0
     - รองรับการสแกนเอกสารหน้าหลัง ( Duplex scanner ),ADF
     - สแกนตัดหน้าว่าง , ปรับความสว่าง, contrast โดยอัตโนมัติ


Optical Resolution :

     - Color(24 bit),Grayscale(8 bit),Monochrome
     - Adjustment 100 - 600 dpi