ชื่อรุ่น : Avision FB6080E A3
คุณสมบัติเครื่อง :

     - รองรับกระดาษ ขนาด A3
     - เชื่อมต่อแบบ High Speed USB 2.0
     - Flatbed scanner - desktop
     - ปรับความสว่าง, contrast โดยอัตโนมัติ


Optical Resolution :

     - Color(24 bit),Grayscale(8 bit),Monochrome
     - Adjustment 100 - 600 dpi