ชื่อรุ่น : imageFORMULA DR-7580
คุณสมบัติเครื่อง :

     - สแกนแบบสี 40 แผ่นต่อนาทีที่ความละเอียด 300 dpi
     - สแกนแบบขาว - ดำ 75 แผ่นต่อนาที ที่ความละเอียด 300 dpi
     - รองรับกระดาษ ขนาด A3
     - เชื่อมต่อแบบ High Speed USB 2.0 / Ultra SCSI (50m)
     - รองรับการสแกนเอกสารหน้าหลัง ( Duplex scanner ),ADF
     - สแกนตัดหน้าว่าง , ปรับความสว่าง, contrast อัตโนมัติ
     - ตั้งค่าตรวจจับขนาดกระดาษ , ปรับหน้ากระดาษให้ตั้งตรง
       โดยอัตโนมัติ
     - Multistream technology allowing simultaneous
       image outputs.
     - Double feed and simple staple detection.
     - Powerful CapturePerfect 3.0 utility software.


Optical Resolution :

     - Color(24 bit),Grayscale(8 bit),Monochrome
     - Adjustment 100 - 600 dpi