ชื่อรุ่น : Fujitsu fi-6140
คุณสมบัติเครื่อง :

     - สแกนแบบสี 40 แผ่นต่อนาที ที่ความละเอียด 300 dpi
     - สแกนแบบขาว - ดำ 40 แผ่นต่อนาที ที่ความละเอียด 300 dpi
     - มีระบบ Ultrasonic multi-feed detection เครื่องจะหยุดสแกน
       เมื่อกระดาษติด
     - รองรับกระดาษ ขนาด Letter / A4
     - เชื่อมต่อแบบ High Speed USB 2.0 / Ultra SCSI (50m)
     - รองรับการสแกนเอกสารหน้าหลัง ( Duplex scanner ) ,ADF
     - สแกนตัดหน้าว่าง , ปรับความสว่าง, contrast อัตโนมัติ
     - ตั้งค่าตรวจจับขนาดกระดาษ , ปรับหน้ากระดาษให้ตั้งตรง
       โดยอัตโนมัติ


Optical Resolution :

     - Color(24 bit),Grayscale(8 bit),Monochrome
     - Adjustment 50 - 600 dpi