Please wait or refresh page........
  • ให้เช่าเครื่องสแกนเอกสาร
  • ศูนย์สแกนเอกสาร
  • เครื่องสแกนเอกสาร

        ให้บริการเช่าเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงสำหรับ บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยนเอกสาร( เป็นแผ่น หรือแฟ้ม )ให้อยู่ในระบบดิจิตอล โดยการแปลงเป็น file สกุลต่างๆ สามารถเช่าเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง ที่รองรับปริมาณงานสแกนจำนวนมากต่อวัน


คุณสมบัติเด่น

       - รองรับงานสแกนเอกสารต่อวันในปริมาณมาก และต่อเนื่องได้ไม่จำกัด
       - งานสแกนมีความคมชัด รวดเร็ว และแม่นยำสูง
       - สแกนเอกสารแปลงเป็น file ประเภทต่างๆ เช่น .pdf, .tiff, .jpg, .bmp
       - สามารถตัดขอบ, ปรับแต่งสี, ตัดสี, ปรับความสว่าง, contrast โดยอัตโนมัติ
       - สามารถตัดหน้าว่าง, rotate, กำหนดขนาดเอกสารให้สแกน โดยอัตโนมัติ
       - เลือกสแกนเอกสารหน้าคี่, หน้าคู่ ได้โดยอัตโนมัติ
       - และอื่นๆ สามารถสอบถามเจ้าที่

บริการของเรา

       - ให้เช่า พร้อมติดตั้ง และอบรมการใช้งานเครื่อง
       - เปลี่ยนลูกยาง และซ่อมแซม เครื่องสแกนที่อยู่ในระหว่างเช่า
       - มีเครื่องสำรองพร้อมใช้งานต่อเนื่อง หากเครื่องที่เช่าไปไม่สามารถซ่อมแซม
         แก้ไขที่หน้างานได้(กรณีเครื่องมีปัญหาหนัก)

        ศูนย์สแกนเอกสารครบวงจร บริษัท PCI1992 เป็นผู้ให้บริการสแกนเอกสาร หลากหลายขนาด ด้วยเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง พร้อมรองรับปริมาณงานลูกค้าทั้งเร่งด่วนและปริมาณมาก พร้อมทีมงาน และพนักงานที่มีประสบการณ์ ชำนาญงาน รับสแกนเอกสารทั้งใน และนอกสถานที่พร้อมพนักงานสแกนประจำศูนย์


บริการของเรา

       - รับเอกสารจากลูกค้า แยกและเข้าเล่ม ก่อนและหลังงานสแกน
       - สแกนเอกสาร ด้วยศูนย์สแกนเอกสารพร้อมพนักงานประจำศูนย์สแกนเอกสาร
         ที่หน่วยงานหรือ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
       - สแกนเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ ที่หลากหลายประเภท
         ทั้งขนาดเดียวกัน และคละขนาดได้ (ทุกชนิด ทุกประเภท)
       - แปลงเอกสาร พร้อมปรับแต่งความสะอาด เรียบร้อยของเอกสารให้อ่านง่าย น่าอ่าน
         หรือให้ได้คุณภาพที่สุด
       - สแกนเอกสาร เป็น file สกุลต่างๆ อาทิ .pdf, .tiff, .jpg, .png, .bmp เป็นต้น
       - สามารถจัดทำดัชนีสำหรับการค้นหา เพื่อไว้ใช้ในการสืบค้น
       - มีระบบจัดการเอกสารสำเร็จรูปรองรับ การจัดการเอกสารสำหรับองค์กร
         บริษัทหรือหน่วยงาน
       - มีการสำรองข้อมูล และประกันงานสแกนหลังเสร็จงาน
       - และอื่นๆ โทรติดต่อสอบถาม 02-641-6021-2บริษัท พีซีไอ(1992) จำกัด
711 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400
ติดต่อ 02-641-6021-2 (จันทร์ - ศุกร์)
/  Copyright 2013 ©  PCI(1992) Co., Ltd. 
PCI
1992