บริษัท PCI1992 Co.,Ltd. บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ,บริการเครื่องสแกนเอกสาร
Please wait or refresh page........
บริการของเรา
ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คิดค่าเช่าตามปริมาณการใช้งานจริง พร้อมทีมช่างชำนาญงาน ที่มีประสบการณ์และความรับผิดชอบสูง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (Multifunction) สี/ขาว-ดำ
       - สั่งพิม์ผ่านระบบเครือข่าย ( Network print )
       - รับ / ส่งโทรสาร ( Fax )
       - สแกนเอกสาร สี / ขาว - ดำ ( Document Scan )
       - รับ / ส่ง E-mail
ลักษณะการบริการ
       - บริการเช่าชั่วคราวระยะสั้น สำหรับงานประชุม, ออก Event, ออกบู้ท หรือสัมนา
       - บริการเช่ารายเดือน / ปี สำหรับ บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

        บริการศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร พร้อมพนักงานบริการประจำศูนย์ถ่ายเอกสาร โดยเพียงองค์กรของท่าน มีปริมาณการถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์เอกสาร ต่อเดือน ในปริมาณที่ตรงตามเงื่อนไขของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานไปประจำศูนย์ถ่ายเอกสาร

การบริการประจำศูนย์ถ่ายเอกสาร

       - ถ่ายเอกสาร สี / ขาว-ดำ แบบ ธรรมดา/ย่อ/ขยาย
       - เข้าเล่ม / ซ่อมแซม / ห่อปก หนังสือ ,รายงาน หรือเอกสาร
       - รับ print งาน และรับพิมพ์งาน
       - สแกนเอกสาร / ภาพ ต่างๆ
       - และอื่นๆสอบถามเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ถ่ายเอกสารแต่ละแห่ง

ให้เช่าเครื่องสแกนเอกสาร

        ให้บริการเช่าเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง โดยการแปลงเอกสารเป็น file สกุลต่างๆ

คุณสมบัติเด่น
       - รองรับงานสแกนเอกสารต่อวันในปริมาณมาก และต่อเนื่องได้ไม่จำกัด
       - งานสแกนมีความคมชัด รวดเร็ว และแม่นยำสูง
       - สแกนเอกสารแปลงเป็น file ประเภทต่างๆ เช่น .pdf, .tiff, .jpg, .bmp
       - สามารถตัดขอบ, ปรับแต่งสี, ตัดสี, ปรับความสว่าง, contrast โดยอัตโนมัติ
       - สามารถตัดหน้าว่าง, rotate, กำหนดขนาดเอกสารให้สแกน โดยอัตโนมัติ
       - เลือกสแกนเอกสารหน้าคี่, หน้าคู่ ได้โดยอัตโนมัติ
       - และอื่นๆ สามารถสอบถามเจ้าที่

ศูนย์สแกนเอกสาร

        ศูนย์สแกนเอกสารครบวงจร ให้บริการสแกนเอกสาร หลากหลายขนาด ด้วยเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง พร้อมรองรับปริมาณงานลูกค้าทั้งเร่งด่วนและปริมาณมาก รับสแกนเอกสารทั้งใน และนอกสถานที่

บริการของเรา อาทิเช่น
       - สแกนเอกสาร ด้วยศูนย์สแกนเอกสารพร้อมพนักงานประจำศูนย์สแกนเอกสารที่หน่วยงานหรือ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
       - สแกนเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ ที่หลากหลายประเภท ทั้งขนาดเดียวกัน และคละขนาดได้
       - แปลงเอกสาร พร้อมปรับแต่งความสะอาด เรียบร้อยของเอกสารให้อ่านง่าย น่าอ่าน หรือให้ได้คุณภาพที่สุด
       - สแกนเอกสาร เป็น file สกุลต่างๆ อาทิ .pdf, .tiff, .jpg, .png, .bmp เป็นต้น

ระบบจัดการเอกสาร

       ระบบจัดการงานเอกสาร ช่วยจัดเก็บเอกสารข้อมูล และสืบค้นข้อมูลชนิดต่างๆที่อยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ของระบบ
       - สร้าง ระเบียบในการจัดการเอกสาร ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลต่างๆ
       - เพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ข้อมูล และทรัพยาการต่างๆ ในองค์กร
       - เพิ่มพื้นที่การทำงาน และสามารถใช้ ข้อมูล ทรัพยากร เดียวกันพร้อมๆกัน โดยผู้ใช้หลายๆคนร่วมกันได้
       - จัดเก็บ ไฟล์ .pdf ,.tiff ,.jpg ,.bmp และสร้างไฟล์ เอกสาร พร้อมแทรกภาพไปด้วยใน ไฟล์เดียวกัน ได้
       - สร้างดัชนี ทั้งประเภท Folder และ Drawer และรายการย่อยต่างๆ ได้ตามต้องการด้วยตนเอง (มีความยืดหยุ่น สนองต่อผู้ใช้งาน) 


บริษัท พีซีไอ(1992) จำกัด
711 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400
ติดต่อ 02-641-6021-2 (จันทร์ - ศุกร์)
/  Copyright 2013 ©  PCI(1992) Co., Ltd. 
PCI
1992